Bestuursleden en uitvaartbegeleiding

Bestuurssamenstelling:

Voorzitter mevrouw N. Huizing – Ledda
Secretaris de heer I.W. Koote
Penningmeester de heer H.A. Postmus
Lid de heer S. Holman

 

De uitvaartbegeleiding

De uitvaartbegeleiding regelt bij een uitvaart alle praktische zaken, zoals het doen van aangifte van overlijden bij de burgerlijke stand, het opstellen en laten drukken van rouwbrieven, de plaatsing van advertenties in dagbladen, het verzorgen van een uitvaartkist en eventueel bloemen, rouwwagen met volgwagens en de voorbereiding van de begrafenis of crematie. Eén en ander gebeurt in nauw overleg met de nabestaanden. Uw persoonlijke invulling wordt door de uitvaartbegeleiding besproken en verzorgd.

Terugbelverzoek

Lidmaatschap voordelen

  • Lage contributie, hoge vergoedingswaarde
  • Voordelig ledentarief bij uitvaartverzorging
  • Uitvaart wordt geregeld, verzorgd en gecontroleerd door onze ervaren uitvaartbegeleidster
Meer info